ULTIMATE PAR LED GROW LIGHT

ULTIMATE PAR GROW LIGHT อัลติเมท พาร์ โกรไลท์ เป็น นวัตกรรมล่าสุดของ ACCENT HYDROPONICS THAILAND

  • COB CHIP ออกแบบ มาเป็นพิเศษ ให้พลังานในช่วงคลื่นแสงที่พืชใช้ในการสังเคราะห์แสง PAR สูงสุดเมื่อเทียบกับหลอดไฟปลูกต้นไม้ HPS MH CFL และLED ทั่วไป 
  • ใช่วงความยาวคลื่นแสงครบถ้วนทั้งในช่วงการเจริญเติบโตและช่วงการพัฒนาดอกผล ในหลอดเดียวกัน
  • อายุใช้งาน มากกว่า 50,000 ชม 
  • ไม่สะสมความร้อนในตู้ปลูก
6,500 บาท
Visitors: 128,536