วัสดุปลูก              GROW MEDIA

ว้สดุปลูกทที่ใช้ไนระบบปลูกพืชไร้ดิน

 

  • gemination
   คุณลักษณะของสินค้าฟองน้ำสำหรับเพาะเมล็ด ไม่มีส่วนผสมสารกันวาบไฟ  ขนาด : 1 x 1 x 1 นิ้ว  ขนาดบรรจุ : 96 ชิ้น / แผ่น
  • imagesCANERI7W
   เพอร์ไลท์ (perlite)พอร์ไลท์เป็นวัสดุธรรมชาติที่เกิดจากการสลายตัวของหินภูเขาไฟเป็นซิลิกาสีขาวอมเทาได้มาจากลาวาของภูเขาไฟเพอร์ไลท์ธรรมชาติยังไม่เหมาะที่จะใช้เป็นวัสุดปลูกจะต้องนำไปเผ...
  • rockwool-slab-1-mtr-759-p[ekm]200x136[ekm].jpeg
   เป็นวัสดุที่ได้มาจากการหลอมหินชนิดต่างๆ ที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส แล้วนำมาปั่นจนเป็นเส้นใย มีความสามารถดูดน้ำได้ปริมาณมาก มีการนำมาใช้หลายรูปแบบเช่น แท่ง ชิ้น เม็ด แผ่น เป็นสี...
  • ball1_220x160
   BALLS* BALLS(ดินมวลเบา) มีคุณสมบัติเป็นรูพรุนและมีน้ำหนักเบา ผลิตมาจากดินเหนียวที่เผาด้วยอุณหภูมิสูงถึง 1000 องศา * มีประสิทธิภาพในการดูดซับและอุ้มน้ำสูงถึง 80% ของน้ำหนักตัว* เนื่...
Visitors: 121,725