ผักสลัดจากฟาร์ม ACCENT SALAD FRESH HALHTY& HYGINIC

ACCENT SALAD จำหน่ายในรูปผักหัว และบรรจุซองพร้อมรับประทาน สลัด6ชนิด และherb หลายชนิด เหมาะสำหรับ ผู้บริโภค ที่ต้องการผักปลอดสารพิษ คุณภาพสูง ไม่มีสารก่อมะเร็ง

 ขบวนการผลิตของACCENT FARM

ปลูกด้วยระบบNUTRIENT FLIM TECHNICS

ระบบNFT เป็นระบบที่มีน้ำและสารอาหารพืชไหลหมุนเวียนหล่อเลี้ยงรากพืชอยู่ตลอดเวลาทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง

รักษาสภาพแวดล้อม น้ำที่ใช้ปลูกพืชในระบบ คุณภาพน้ำสะอาดผ่านขบวนการกรองและฆ่าเชื้อโรคและสารโลหะหนัก

สารอาหารที่ใช้เลี้ยงประกอบด้วยแร่ธาตุ16ชนิดที่เป็นประโยชน์ความบริสุทธิสูงและมีแร่ธาตุ หายาก Rere earth eliment

ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย มี ค่าไนเตรดในระดับที่ปลอดภัยต่อการบริโภคพันธุ์พืชที่ใช้:NON G.M.O เพาะเมล็ดด้วยวัสดุปลูกปลอดเชี้อ  ระบบรางปลูกACCENT วัสดุ ทำจาก uPVC อุปกรณ์ ท่อน้ำ ข้อต่อต่างๆ ไม่มีสารโลหะหนักละลายปนเปื้อนในสารละลาย การควบคุมศัตรูพืช ด้วยระบบ IPM  INTREGRATE PEST MANAGEMENT CONTROL ด้วยชีวภาพสารอินทรีย์ สารเคมี ที่มีความลอดภัยสูงในขบวนการผลิตผักปลอดสารพิษ การคัดแยก บรรจุ และผ่านขบวนการหลังการเก็บเกี่ยวอย่างถูกสุขลักษณะ เก็บรักษาในห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิ80C ผักสดจากฟาร์มเราเป็นปลอดสารพิษ ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย จากกรมวิชากากระทรวงเกษตร

 

8

Visitors: 122,652