ขอต้อนรับท่านสู่ Accent Grow shop
เราคือศูนย์รวมอุปกรณ์ปลูกพืชไร้ดินครบวงจร ชุดปลูกไฮโดรโปนิกส์ รางปลูก วัสดุปลูก เครื่อง วัดpH ECเครื่องควบคุมระบบเติมปุ๋ยอัตโนมัติถาดเพาะกล้า ชุดเพาะกล้า อุปกรณ์โรงเรือนโรงเรือน ปุ๋ยไฮโดรโพนิคส์ สูตรต่างๆและสารต่างๆ ที่ใช้ในการปลูกพืชไร้ดิน เมล็ดพันธุ์ ระบบไฟปลูกต้นไม้

ACCENT HYDROPONICS THAILAND
TOMORROWS TECHNOLOGY FOR TODAY'S HYDROPONOCIST

Welcome to the Accent Hydroponics Thailand Grow shop Store Firstly, thank you for taking the time to visit our website. Accent Hydroponics Thailand is a Global Partners of Accent hydroponics PTY Australia based BangkokThailand company that manufactures and distributes a wide selection of quality grow products to retail  such as horticulture lamp and accessory, hydroponics nutrient hydroponics kit set, growi media, Test and control equipment Grow Tent , ect.

 

 
Visitors: 122,653