BALLS Expanded clay

BALLS (ดินมวลเบา) มีคุณสมบัติเป็นรูพรุนและมีน้ำหนักเบา ผลิตมาจากดินเหนียวที่เผาด้วยอุณหภูมิสูงถึง 1000 องศา 

* มีประสิทธิภาพในการดูดซับและอุ้มน้ำสูงถึง 80% ของน้ำหนักตัว
* เนื่องจากมีการระบายอากาศที่ดี จึงหมดปัญหาเรื่องรากพืชเน่า
* มีความคงตัวสูง ไม่สึกกร่อนง่าย
* มีความสะอาด ปราศจากเชื้อรา และปรสิต ที่ก่อให้เกิดโรคพืช
* มีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับวัสดุปลูกชนิดอื่นๆ
* สามารถนำไปผสมกับวัสดุปลูกชนิดอื่นๆ รวมทั้งดินด้วย
* สามารถนำไปใช้ได้อย่างกว้างขวางในทุกระบบการเพาะปลูก

Ballsไม่เพียงแต่เหมาะกับการปลูกแบบ Hydroculture แต่ยังสามารถนำไปใช้ในระบบไฮโดรโปนิคส์ สวนดาดฟ้า ที่หลีกเลี่ยงวัสดุปลูกที่มีน้ำหนักมาก และไม้กระถาง หรือนำไปโรยหน้าวัสดุปลูกธรรมดาเพื่อความสวยงามเพื่อปรับปรุงดิน ปลูกหน้าวัว กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี

อัตราการผสมปลูกใช้อัตรา 2:1 กับดินปลูกต้นไม้ทั่วไป 

บรรจุ 50 ลิตร/ 1 กระสอบ (20 กระสอบ = 1 คิว)

 

What is Balls?
Special kiln-fired Clay Pebble Grow Rocks, lightweight aggregate that is super-heated and formed into pebbles 8-16 mm in size. 
The ceramic shell and inner pore structure retains moisture and releases it back to your plant’s roots as needed. Grow rocks will not compact, ensuring excellent aeration for the life of your plant. It is reusable and lasts indefinitely, making it a great value. Grow rocks are excellent in hydroponic systems.

Additional Qualities:

 • Enormous water-storing properties
 • Dispenses water in dosed amounts
 • Pure, mineral, without fibers or solvents
 • Coarse-pored and aerated expanded clay
 • Frost-resistant and weather-resistant
 • Non-slip, stable in structure and non-compacting
 • Drainage, filter and vegetation layer all in one
 • Offers excellent evaporation protection as a top layer
 • Can be mixed with all known growing mediums
 • Can be used with all current hydroponic systems
 • Absolutely odorless and plant friendly
 • Lighter than lava, gravel or similar materials
 • Does not rot
 • Many Applications

Compared to normal soil BALLS offers many advantages. The material is not only completely clean and odorless it's the ideal round shape.

Main Features & Advantages

BALLS® ensures good root aeration Balls prevents rotting BALLS® prevents excess acidity Balls® prevents soil pests
It is made of clay with high water storage properties and balanced capillary action to accelerate plant growth.

BALLS ®as a decoration top layer - It is most convenient as a top layer for pots and plant containers. The moisture is kept in the soil in a better way. This saves you frequent waterings. The red colour of the pebbles offers a Mediteranean touch in your living spaces.

BALLS ®for drainage and water reservoir - It can be applicated with soil as a drainage layer at the bottom of the pots. The surplus of moisture is then retained and given back to the plant when needed. The plants roots are not directly in contact with water, protecting them from rot.

BALLS® mixed with soil - It aerates the soil, helps to keep the moisture and accelerates the growth of the roots thanks to a better gas exchange. The soil structure is lighter, it is frost resistant and can be used in heavy soils outdoor.

BALLS® for Hydroculture - Thanks to its high water storage capacity, its neutral PH and its lightweight. It is the ideal substrate for hydroculture systems. The red pebbles have large pores offering a balanced capillary action.

Derived from a renewable and plentiful source (clay), BALLS® is considered an ecologically sustainable growing medium. The clay is formed into pellets and fired in rotary kilns at 1200°C. This causes the clay to expand, like popcorn, and become porous.

BALLS® hydroponic growing media is light in weight, does not compact and is completely reusable - it can be cleaned and sterilized after use. They are also inert, pH neutral and do not contain any nutrients. The pellets drain freely and do not hold any excessive water, which is why they provide good oxygen levels around the root and why they are particularly suitable for flood and drain systems.

In drip irrigation systems the pellets can be mixed with a medium with better capillary action so the feed is dissipated broadly through to prevent salt build-up.

BALLS® hydroponic growing media is a substitute for normal plant-soil and is mainly used in hydroculture/ hydroponic systems as well as for decoration. Available in TWO sizes.

Grower's Tip:
Completely clean and odorless, this product's round shape ensures good root aeration and prevents many insect pests.


 • NUI_8721.JPG
  เพอร์ไลท์ (perlite)เพอร์ไลท์เป็นวัสดุธรรมชาติที่เกิดจากการสลายตัวของหินภูเขาไฟเป็นซิลิกาสีขาวอมเทาได้มาจากลาวาของภูเขาไฟเพอร์ไลท์ธรรมชาติยังไม่เหมาะที่จะใช้เป็นวัสุดปลูกจะต้องนำไปผ...

 • bellied-vermiculite (1)
  เวอร์มิคูไลท์(Vermiculite)เป็นแร่ในกลุ่ม alumino-silicate ชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ๆ คล้ายเกล็ดปลาซ้อนกันหลาย ๆ ชั้น แร่เวอร์มิคูไลท์ดิบยังไม่เหมาะที่จะใช้เป็นวัสดุปลูก จะต้อง...

 • NUI_8719.JPG
  Seed Mixed (เพอร์ไลท์ผสมเวอร์มิคูไลท์) เพอร์ไลท์ผสมเวอร์มิคูไลท์อันตราส่วน 2 ต่อ 1 ใช้สำหรับเพาะเมล็ดหรือเป็นวัสดุปลูกผักไฮโดรโพนิกส์หรือจะเป็นวัสดุปลูกต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับทั่วไป ...

 • Coco_Peat_Blocks
  ได้มาจากการแยกเส้นใยมะพร้าวออกจากเปลือกของผล มีน้ำหนักเบา สามารถอุ้มน้ำได้มากอยู่ในสภาพสะอาดพอสมควร การถ่ายเทอากาศดี มีความยืดหยุ่นตัวดีไม่อัดแน่นง่าย มีส่วนประกอบของธาตุโพแทสเซียม...

 • Screenshot_2014-02-13-14-31-45.png

 • gemination
  คุณลักษณะของสินค้าฟองน้ำสำหรับเพาะเมล็ด ไม่มีส่วนผสมสารกันวาบไฟ  ขนาด : 1 x 1 x 1 นิ้ว  ขนาดบรรจุ : 96 ชิ้น / แผ่น

 • NUI_8693_1.jpg
  เบสโกรว์สแปกนั่มมอส (Basegrow Sphagnum moss) เป็นพันธุ์เฉพาะประเทศนิวซีแลนด์ เพาะปลูกอยู่ในอ่าวฝั่งตะวันตกของนิวซีแลนด์ซึ่งมี2 สายพันธุ์คือ 1.Sphagnum Cristatumข้อลำต้นยาว แข็...

 • 123.jpg
  ออร์เชียต้า เป็นวัสดุปลูกกล้วยไม้ที่ผลิตเปลือกสนนิวซีแลนด์ โดยเป็นที่รู้กันว่าเป็นวัสดุปลูกที่นิยมใช้กันทั่วโลกเพราะจากคุณสมบัติที่ค่อนข้างทนทานในการใช้งานและด้วยคุณสมบัติทางกายภ...
Visitors: 128,536