CULTURE -S

คัลเจอร์ เอส สารอาหารไฮโดรโพนิคส์ เป็นสูตรปุย ไฮโดรโพนิคส์ ที่ใช้กับการปลูกพืชทุกชนิด ทุกระยะการเจริญเติบโต

  ค้ลเจอร์เ-เอสประกอบด้วยธาตุอาหารที่พืชต้องการครบถ้วน ในสัดส่วนที่สมดุลย์ และมีค่าpH สมดุลย์ ทำให้ทำ ให้ห้ธาตุอาหารอยู่ในรูปที่พืชใช้ าหารได้อย่างเต็มที่

สูตรน้ำ  A&B   ขนาด

 • 1ลิตร
 • 5ลิตร

จำหน่ายในรูปผง  ขนาดบรรจุ

 •  1   กิโลรัม
 • 5 กิโลกรัม
 •  20 กิโลกรัม

อัตราการผสมเป็นสูตรน้ำ

ขนาด1กิโลรัม A2ลิตรB 2  ลิตร

 

 Culture-S hydroponics nutrient is now the part of Evolution Solution line of precition nutrients and supplies by Accent Hydroponics Culture-S  is full –spectrum suitable for all type Hydroponics system as well as conventional growing. All evolution solution nutrients are formulated , processed and packed to the highest standards to ensure that .with the correct use, the serious grower obtain s optimum crop performance Evolution Solution

Also produces many specialty formulations to suit a wide range of crop varieties and growing condition s. Both for hydroponic and conventional grower. Contact your supplier

For detail about these  crop-specific nutrient formulation. Accent Hydroponics nutrient specialist are able to advice  on the  selection of most appropriate nutrient formula for yours crop.

 Use Culture-­S for all stages of plant growth (seedlings, vegetative, flowering and fruiting). 

Scientifically formulated to stabilize  and maintain pH in your system longer so you can be assured that maximum uptake of the high quality mineral salts used in this formulation are available to your plants

 INSTRUCTIONSFOR USE CULTURE-S  2 PART LIQUID  STOCK SOLUTIONS  A&B

 When using electronic conductivity mesureing equipment

The main nutrient holding tank for the system should be filled with clean ,fresh water. stock solution should be equal quantities.(by volume) until the disered  CF(EC,PPM) value is achived ,using the conductivity meter for measurement the growing strength nutrient well and start the recirculating  pump. Do not pH correct   for the  first 24 hours. Store any unused stock solution out of direct sunlight.

 When  do not using electronic conductivity measuring equipment

For soft crops such as lettuce, ect. Use 4 mls each of stock solution” A”&”B” to each litre of water  in the system For average crops such as Bean,Zuccini, use 5 ml each of stock solution “A”&B per litre of water in the system. For hard crops such as The tomato use 6 mls each of stock solution “A”&”B” per litre of water in the system. Mix the nutrient well and start the recirculating  pump. Do not pH correct                                        for the  first 24 hours. Store any unused stock solution out of direct sunlight.

Nutrient Strength:use  Solution A (concentrate) and B(concentrate) to every litre of water. This chart will show you how to mix your nutrients to a desired conductivity level. We can advise you of the correct “CF” for your plants

 

Culture S Liquid  concentrate of each   A&B

Dilution

EC

CF

ppm

Working solution

1 ml/L

0.5

  5

 

1,000litres

2 ml/L

0.9

9

 

500litres

3 ml/L

1.3

13

 

333litres

4 ml/L

1.7

17

 

250litres

5 ml/L

2.0

20

 

200litres

6 ml/L

2.4

24

 

166litres

7 ml/L

2.7

27

 

143litres

8ml/L

3.0

30

 

125litres

IMPORTANT:DO NOT EXCEED DOSE RATES. THE USE OF AN  ELECTRONIC CONDUCTIVITY METER IS RECOMENED TO  ENSURE OPTIMUM NUTRIENT STRENGTH OR OR THE STRONGER NUTRIENT SOLUTION IS DESIERED

All systems will need to toped up as nutrients are taken  up also dumped up periodically and flushed  with fresh water. Timing required depend on system types tank size, crops  grown please contact  your supplier for your individual  requirements

pH CORRECTION

Adjust the value of the nutrient growing   solution  to 6.3 pH with evolution solution pH Raise (caustic  potash) or pH Lower( Phosphoric acid) or  equivalent.  Full strength acid or alkali  should be diluted

To a minimum of 100 part of water to one part acid or( alkali)  we recommend  an initial dilution of 1000:1 to prevent over dose or  precipitatioproblem.

 

 

ANALYSIS

%

FINALSOLUTION

PPM

NITROGEN AS  NITRATE

14.3

TOTAL NITROGEN

208

PHOSPHORUS WATER SOLUBLE

2.3

PHOSPHOROUS

42

POTASSIUM AS NITRATE

10.0

POTASSIUM

332

POTASSIUM AS PHOSPHATE

2.8

CALCIUM

168

TOTAL POTASSIUM

12.8

MAGNESIUM

49

CALCIUM AS NITRATE

8.6

SULPHUR

65

MAGNESIUM  AS SULPHATE

2.0

IRON

5.6

SULPHUR AS SULPHATE

7.8

MANGANESE

2.2

IRON AS CHELATE

0.19

BORON

0.3

MANGANESE  AS SULPHATE

0.10

COPER

0.06

BORON AS BORIC ACID

0.01

ZINC

0.06

COPER AS SULPHATE

0.006

MOLYBDENUM

0.007

ZINC AS SULPHATE

0.005

 

 

MOLYBDNUM AS AMMONIUM

0.003

 

 
 • cropspecific.jpg
  สารอาหารไฮโดรโพนิคส์สูตรเฉพาะ สำหรับการปลูกพืชป็นการค้า ด้วยประสบการณ์ ในวงการไฮโดรโพนิคส์นักเคมีของACCENTHYDROPONICS ได้พัฒนาสูตรสารอาหารใความแม่นยำสูงในการปลูกพืชแต่ละชนิดให้ได้ผ...

 • Draft BL SPC Albusat153-1.jpg
  ฟลาวเวอร์ริ่ง สูตรสารอาหารไฮโดรโพนิคส์ สำหรับเพิ่มผลผลิต พืชไม้ดอกไม้ผล เป็นสูตรที่มีธาตุอาหารครบถ้วน และสมดุลธาตุและแร่ธาตุหายากในธรรมชาติ ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงสุด โดยเฉเพ...
  300 บาท

 • Screenshot_2013-08-12-02-30-31-2.png
  โอจีพี หนึ้งในผลิตภัณฑ์คุณภาพ อีโวลูชั่นโชลูชั่น โอจีพี คือ สารสกัดธรรมชาตื ที่มีสว่นประกอบของฮอร์โมนพืช เช่น ออกซิน ไชโตไคนิน และกรดอะมิโนมีความเข้มข้นสูงจากสาหร่ายkelp...
  800 บาท

 • extrayield 5l.jpg
  Extra yield nutrient additive เอ็กตร้า ยีลด์ หนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ อีโวลูขั่น โซลูขั่นสำหร้บการปลูกพืชไร้ดิน เอ็กตร้า ยีลด์คือธาตุอาหารเสริมสำหรับพืช ที่ใซ้ในการปลูกพืชไร้ดิน เอ็ก...
  800 บาท

 • Screenshot_2013-08-12-02-30-39-1.png
  Maximize แมกซิไมซ์ หนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ อีโวลูชั่น ของAccent hydroponics ในการเจริญเติบโตของพืชจำเป็นต้องสังเคราะห์โปรตีนเช่นส้งเคราะห์เอนไซม์ชนิดต่างๆเพื่อใช้ในขบวนการเติบโตและพั...
  800 บาท

 • Screenshot_2013-08-12-02-30-51-1.png
  GET BACTERIA จุลินทรีย์ผงสำเร็จรูป ที่มึคุณสมบัติ ควบคุมป้องกันกำจัด เชื้อราและแบคทีเรีย ทีเป็นเชื้อสาเหตุโรคพืชหลายชนิด เช่นรากเน่าโคนเน่า GET-BACK-TERIA The Symbiotic microbes th...

 • bul_phraiselower.gif
  pH Lower pH adjustment solution Active ingredient : phosphoric acid 425gm/litres Direction for use For optimum performance of your hydroponic system,it is recomened that a pH of be...
  150 บาท
300 บาท
จำนวน:
Visitors: 121,725