โอจีพี O.G.P. Organics growth promotant

                 

โอจีพี   หนึ้งในผลิตภัณฑ์คุณภาพ  อีโวลูชั่นโชลูชั่น    โอจีพี คือ สารสกัดธรรมชาตื ที่มีสว่นประกอบของฮอร์โมนพืช เช่น ออกซิน ไชโตไคนิน และกรดอะมิโนมีความเข้มข้นสูงจากสาหร่ายkelpและกระตุ้นการเติบโตเร็วแข็งแรง การออกราก การออกออกติดผลได้ดี ฟื้นสภาพต้นโทรม

 O.G.P. ORGANIC GROWTH PROMOTANT  now a part of the Evolution Solution line of precision nutrients and supplies

O.G.P is natural bio plant growth stimulant , amino acid  concentrate  liquid extract  from Seaweed the kelp species

The specific ratio of Auxins to Cytokinins  ,had been recognised as very useful method of promoting root growth and cutting and also had been  improve growth performance.

Both of this natural substance along with the other unique ingredient of ogp are blend are blend into  unique hormogenised liquid  O.G.P work by speeding up the process of cell division, causing a greater number of cell to be formed. The process leads increased plant vigour Stronger plant tissue and enhanced performance resulting in bigger and better crop yield

                                                

. INSTRUCTIONS FOR USE:

using O.G.P is easy when using liquid base nutrient solution refer to the chart below and simply add the appropriated amount of to your nutrient tank solution when using 2 part powder base nutrient add 500 ml/20 kg of dry powder into the part B solution ,we recommend changing your nutrient solution about every 2-3 weeks. Be sure the dispose of your use nutrient properly by feeding potted plants,lawn or trees never pour used nutrient solution to the drain.

 

Typical Hobby applications

Min add 2.5ml  per 100 L of nutrient solution

Max  add 5 ml  per 100 L of nutrient solution

Commercial or large scale application

Min add 150 ml  per1,000 liters of nutrient solution

Max add 250 ml per 1,000liters of nutrient solution

 

O.G.P. can be applied in drip irrigation systems, as a foliar spray, soil drench, root tip or direct application to fruit.  The product is compatible with most nutrients and plant protection chemicals.  O.G.P is not a fertilizer and should be applied with a sound plant nutrition program  applied to plants in nurseries not only shortens the period in the nursery prior to plant-out, but also produces plants with a stronger root system showing enhanced transplant shock resistance. In  nurseries O.G.P is applied 6 weeks and again 10 days before plant-out by watering the plants with a 1:500 dilution in a watering can. Fruit trees, coffee, macadamia, tea, ornamentals and flowers such as roses and forestry plants in nurseries are treated by watering the plants with a 1:500 dilution of O.G.P at monthly intervals. When these plants are planted out into the field, a soil drench with a 1: 200 dilution O.G.P is recommended to reduce transplant shock and to increase initial growth of the plants.

 

ANALYSIS

ECKLONIA MAXIMA SEAWEED EXTRACT (SOLID) 2.9%

Protein 0.2%.Carbohydrates 1.2%.Ashes 2.6%.Moisture 96.0%

Macro/ micro Nutrient

Nitrogen 0.28%,Phosphorus 0.72%.Potassium 0.42%, Calcium 0.01%, Magnesium 56.4mg  Iron 1.2mg , Manganese 0.8mg Zinc 0.9mg  Boron 3.2mg Copper 1.8mg Sodium 0.11%,

Growth Stimulant Activity

Auxin-like biological activity  10.7mg  Cytokinin-like biological activity 0.03mg

Vitamins  :B1 0.908mg, C 20.00mg, B2 0.08mg

Amino Acids

Alanine150mg,Valine  70mg , Glycine 70mg,Isoleucine40mg, Leucine 72mg, Proline92mg,

Threonine 84mg, Serine 140mg, Methionine 25mg ,Hydroxyproline 27mg,Phenylalanine  60mg. Aspartic Acid 31mg, Glutamic Acid 35mg .Tyrosine 60mg Ornithine 63mg,Lysine 80mg, Arginine 48mg

 

CONDITION OF SALE

1. All goods supplied are made from high grade material.

2. As no control can be exercised over storage, handling, mixing, weather ,plant or soil condition ,during or the alter appiication (and all of with may affect  the performance  of goods, No RESPONSIBILITY for or liability  for any failure in performance, loss, damage, or injuries ,(Consequential  or otherwise ) arising from such storage , mixing, application or use will be accepted under any circumstances whatsoever and the purchaser assume all responsibility for the use of the product.

3. These condition cannot modified varied ,or waived by our staff  ‘distributors, or retailers, whatsoever and the purchaser assumes  all responsibility for the use of the goods and such person shall be entitled to the benefit of clause 2

 4.Maimum liability ,Liability is limited to replacement  of faulty  goods only

800 บาท

 • cropspecific.jpg
  สารอาหารไฮโดรโพนิคส์สูตรเฉพาะ สำหรับการปลูกพืชป็นการค้า ด้วยประสบการณ์ ในวงการไฮโดรโพนิคส์นักเคมีของACCENTHYDROPONICS ได้พัฒนาสูตรสารอาหารใความแม่นยำสูงในการปลูกพืชแต่ละชนิดให้ได้ผ...

 • Screenshot_2013-08-12-02-30-31-1.png
  คัลเจอร์ เอส สารอาหารไฮโดรโพนิคส์ เป็นสูตรปุย ไฮโดรโพนิคส์ ที่ใช้กับการปลูกพืชทุกชนิด ทุกระยะการเจริญเติบโต ค้ลเจอร์เ-เอสประกอบด้วยธาตุอาหารที่พืชต้องการครบถ้วน ในสัดส่วนที่สมดุลย...
  300 บาท

 • Draft BL SPC Albusat153-1.jpg
  ฟลาวเวอร์ริ่ง สูตรสารอาหารไฮโดรโพนิคส์ สำหรับเพิ่มผลผลิต พืชไม้ดอกไม้ผล เป็นสูตรที่มีธาตุอาหารครบถ้วน และสมดุลธาตุและแร่ธาตุหายากในธรรมชาติ ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงสุด โดยเฉเพ...
  300 บาท

 • extrayield 5l.jpg
  Extra yield nutrient additive เอ็กตร้า ยีลด์ หนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ อีโวลูขั่น โซลูขั่นสำหร้บการปลูกพืชไร้ดิน เอ็กตร้า ยีลด์คือธาตุอาหารเสริมสำหรับพืช ที่ใซ้ในการปลูกพืชไร้ดิน เอ็ก...
  800 บาท

 • Screenshot_2013-08-12-02-30-39-1.png
  Maximize แมกซิไมซ์ หนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ อีโวลูชั่น ของAccent hydroponics ในการเจริญเติบโตของพืชจำเป็นต้องสังเคราะห์โปรตีนเช่นส้งเคราะห์เอนไซม์ชนิดต่างๆเพื่อใช้ในขบวนการเติบโตและพั...
  800 บาท

 • Screenshot_2013-08-12-02-30-51-1.png
  GET BACTERIA จุลินทรีย์ผงสำเร็จรูป ที่มึคุณสมบัติ ควบคุมป้องกันกำจัด เชื้อราและแบคทีเรีย ทีเป็นเชื้อสาเหตุโรคพืชหลายชนิด เช่นรากเน่าโคนเน่า GET-BACK-TERIA The Symbiotic microbes th...

 • bul_phraiselower.gif
  pH Lower pH adjustment solution Active ingredient : phosphoric acid 425gm/litres Direction for use For optimum performance of your hydroponic system,it is recomened that a pH of be...
  150 บาท
Visitors: 121,725