เราคือศูนย์รวมอุปกรณ์ปลูกพืชไร้ดินครบวงจร ชุดปลูกไฮโดรโปนิกส์ ไฟปลูกต้นไม้  เต้นท์ปลูกรางปลูก วัสดุปลูก เครื่องวัด pH EC เครื่องควบคุมระบบเติมปุ๋ยอัตโนมัติถาดเพาะกล้า ชุดเพาะกล้า อุปกรณ์โรงเรือนโรงเรือน ปุ๋ยไฮโดรโพนิคส์ สูตรต่างๆ และสารต่างๆ ที่ใช้ในการปลูกพืชไร้ดิน เมล็ดพันธุ์ ระบบไฟปลูกต้นไม้

ACCENT HYDROPONICS THAILAND
TOMORROWS TECHNOLOGY FOR TODAY'S HYDROPONICiSt

Welcome to the Accent Hydroponics Thailand Grow shop Store Firstly, thank you for taking the time to visit our website. Accent Hydroponics Thailand is a Global Partners of Accent hydroponics PTY Australia based BangkokThailand company that manufactures and distributes a wide selection of quality grow products to retail such as horticulture lamp and accessory, hydroponics nutrient hydroponics kit set, grow media, Test and control equipment Grow Tent, etc.

 

 

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้า

สามารถติดต่อเราได้ที่ LINE OFFICIAL ACCOUNT @accentthailand

เพิ่มเพื่อน

หรือ Scan QR Code 

https://m.facebook.com/accenthydroponicsthailand/?ref=bookmarks
Visitors: 263,719