โอจีพี O.G.P. Organics growth promotant

โอจีพี หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพอีโวลูชั่นโชลูชั่น    

โอจีพี คือ สารสกัดธรรมชาติ ที่มีส่วนประกอบของฮอร์โมนพืช เช่น      ออกซิน ไชโตไคนิน และกรดอะมิโนมีความเข้มข้นสูงจากสาหร่าย kelp และกระตุ้นการเติบโตเร็วแข็งแรง การออกราก การออกออกติดผลได้ดี ฟื้นสภาพต้นโทรม

O.G.P. ORGANIC GROWTH PROMOTANT  now a part of Accent Solution line of precision nutrients and supplies
O.G.P is natural bio plant growth stimulant, amino acid  concentrate  liquid extract  from Arctic kelp  speciesascophyllum nodosum with triacontanol

The specific ratio of Auxins to Cytokinins had been recognized as a very useful method of promoting root growth and cutting and also had been improved growth performance.

Both of this natural substance along with the other unique ingredient of OGP are blend into unique homogenized liquid  O.G.P work by speeding up the process of cell division, causing a greater number of the cell to be formed. The process leads increased plant vigour Stronger plant tissue and enhanced performance resulting in bigger and better crop yield

                                                

INSTRUCTIONS FOR USE:

using O.G.P is easy when using liquid base nutrient solution refer to the chart below and simply add the appropriated amount of to your nutrient tank solution 

Typical Hobby applications

Min add 1 ml  per  1 L of nutrient solution

Max  add 2ml  per 1 L of nutrient solution

Commercial or large scale application

Min add 150 ml  per1,000 liters of nutrient solution

Max add 250 ml per 1,000liters of nutrient solution

 

O.G.P. can be applied in drip irrigation systems, as a foliar spray, soil drench, root tip or direct application to fruit.  The product is compatible with most nutrients and plant protection chemicals.  O.G.P is not a fertilizer and should be applied with a sound plant nutrition program applied to plants in nurseries not only shortens the period in the nursery prior to plant-out but also produces plants with a stronger root system showing enhanced transplant shock resistance. In nurseries O.G.P is applied 6 weeks and again 10 days before plant-out by watering the plants with a 1:500 dilution in a watering can. Fruit trees, coffee, macadamia, tea, ornamentals and flowers such as roses and forestry plants in nurseries are treated by watering the plants with a 1:500 dilution of O.G.P at monthly intervals. When these plants are planted out into the field, a soil drench with a 1: 200 dilution O.G.P is recommended to reduce transplant shock and to increase initial growth of the plants.

 

ANALYSIS

ECKLONIA MAXIMA SEAWEED EXTRACT (SOLID) 2.9%

Protein 0.2%.Carbohydrates 1.2%.Ashes 2.6%.Moisture 96.0%

Macro/ micro Nutrient

Nitrogen 0.28%,Phosphorus 0.72%.Potassium 0.42%, Calcium 0.01%, Magnesium 56.4mg  Iron 1.2mg , Manganese 0.8mg Zinc 0.9mg  Boron 3.2mg Copper 1.8mg Sodium 0.11%,

Growth Stimulant Activity

Auxin-like biological activity  10.7mg  Cytokinin-like biological activity 0.03mg

Vitamins  :B1 0.908mg, C 20.00mg, B2 0.08mg

Amino Acids

Alanine150mg,Valine  70mg , Glycine 70mg,Isoleucine40mg, Leucine 72mg, Proline92mg,

Threonine 84mg, Serine 140mg, Methionine 25mg ,Hydroxyproline 27mg,Phenylalanine  60mg. Aspartic Acid 31mg, Glutamic Acid 35mg .Tyrosine 60mg Ornithine 63mg,Lysine 80mg, Arginine 48mg

 

CONDITION OF SALE

1. All goods supplied are made from high-grade material.

2. As no control can be exercised over storage, handling, mixing, weather ,plant or soil condition ,during or the alter application (and all of with may affect  the performance  of goods, No RESPONSIBILITY for or liability  for any failure in performance, loss, damage, or injuries, (Consequential  or otherwise ) arising from such storage, mixing, application or use will be accepted under any circumstances whatsoever and the purchaser assumes all responsibility for the use of the product.

3. These conditions cannot be modified varied or waived by our staff  ‘distributors, or retailers, whatsoever and the purchaser assumes  all responsibility for the use of the goods and such person shall be entitled to the benefit of clause 2

4. Minimum liability, Liability is limited to replacement  of faulty goods only


 • NUI_8539_3.jpg
  OGP Organic growth promotant 100 mi
  100 บาท

 • NUI_8537_1.jpg
  OGP !L
  800 บาท

 • NUI_8614_1.jpg
  OGP 5L
  2,500 บาท
Visitors: 266,237