SpagMoss

 

เบสโกรว์สแปกนั่มมอส (Basegrow Sphagnum moss)
เป็นพันธุ์เฉพาะประเทศนิวซีแลนด์ เพาะปลูกอยู่ในอ่าวฝั่งตะวันตกของนิวซีแลนด์ซึ่งมี2 สายพันธุ์คือ
 
 1.Sphagnum Cristatum ข้อลำต้นยาว แข็งแรง มีคุณสมบัติเยี่ยม มีความยาวข้อถึง350มิลลิเมตร ปริมาณใบน้อย เมื่อผ่านการผลิตโดยขบวนการอบแห้ง และทำความสะอาดจะมีคุณลักษณะเหมาะสมต่อการใช้งานมีสีเหลืองนวลถึงเขียวอ่อน การอุ้มน้ำดี ช่องว่างอากาศมาก ปริมาณเกลือที่ละลายน้ำได้ต่ำและไม่สะสมเกลือจากการให้ปุ๋ย จึงเป็นคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม 
องค์ประกอบทางเคมีของ Sphagnum Cristatum (สัดส่วนการวิเคราะห์ 1 : 1.5 น้ำ ต่อ หญ้ามอส)
 
 pH   :   4.8 
 EC  :   0.2 mS/cm
 Nitrate N  :   1.0 mg/L
 Ammonium N  :   3.0 mg/L
 Phosphorus  :   2.0 mg/L
 Sulphur  :   4.0 mg/L
 Potassium  :  16.0 mg/L
 Calcium  :    1.0 mg/L
 Magnesium  :    1.0 mg/L
 Sodium  :  17.0 mg/L
 
 
 2.Sphagnum subnitens ต้นยาวข้อยาวนุ่มเหมือนขนนก มีคุณสมบัติทางเคมี ช่องว่างอากาศและน้ำคล้าย Sphagnum Cristatum แต่หญ้ามอสชนิดนี้มีคุณสมบัติที่ด้อยทางโครงสร้างแต่โดยรวมแล้วก็ดีต่อหญ้ามอสชนิดอื่นๆ 
 
 
สแปกนั่มมอสทั้งสองสายพันธุ์มีโครงสร้างแข็งแรง การย่อยสลายหรือฉีกขาดยากกับการใช้ในกระถาง ไม่มีส่วนประกอบที่เป็นพิษกับพืช หญ้ามอสชนิดนี้จึงมีคุณสมบัติที่เยี่ยมทำให้กล้วยไม้เจริญเติบโตแข็งแรง
 
คุณสมบัติที่ดีของเบสโกรว์สแปกนั่มมอส
– ต้นยาวแข็งแรง ซึ่งง่ายต่อการห่อหุ่ม ทำให้รากกล้วยไม้ยึดเกาะ
– มีช่องว่างน้ำ อากาศ ออกซิเจนหวุนเวียนได้ดี เหมาะสำหรับการใช้ปลูกไม้กระถาง
– ความเข้มข้นเกลือที่ละลายได้ในน้ำต่ำ
– ไม่ดูดซับเกลือจากปุ๋ย
– มีความสามารถในการดูดน้ำได้ถึง20เท่าของน้ำหนักตัว
– ความเข้มข้นธาตุอาหารทั้งจากหญ้ามอสและตัวปุ๋ยที่ใช้ทั่วถึงทั้งกระถาง
– การระบายน้ำสม่ำเสมอ
– รากพืชเจริญเติบโตแผ่กระจายดี
– พืชที่ปลูกโตเร็วแข็งแรง
– การจัดการทั้งก่อนและหลังการใช้ง่าย ประหยัดแรงงาน
 
ความแตกต่างสแปกนั่มมอส จากแหล่งอื่นๆของโลก
 
หญ้ามอสจากประเทศจีน
เป็นพันธุ์ sphagnum palustre และ sphagnum cuspidatum หญ้ามอสสายพันธุ์เหล่านี้ มีลำต้นและข้อสั้นเปราะ ขาดง่าย ยากต่อการห่อหุ้มราก ค่าความเป็นกรดด่างสูง สารประกอบที่พืชไม่ต้องการและอาจเป็นพิษกับพืชมาก นอกจากนี้ หญ้ามอสจากจีนมีการอุ้มน้ำมาก ช่องว่างอากาศน้อย การอุ้มน้ำที่มากเกินไป เมื่อใช้ปลูกกล้วยไม้ในกระถางจะมีการแตกขาดง่ายและย่อยสลายไปกับการใช้ปุ๋ยไนโตเจน ทำให้ความเหมาะสมในการใช้เป็นวัสดุปลูกกล้วยไม้ต่ำ
 
หญ้ามอสจากประเทศชิลี 
เป็นพันธุ์sphagnum megallanicum มีสีออกแดง ข้อสั้นมากและใบมากเกินไป การอุ้มน้ำต่ำและระบายน้ำดีเกินไปเมื่อเทียบกับหญ้ามอสจากนิวซีแลนด์และจีน จากการวิเคราะห์ทางเคมีพบว่าหญ้ามอสจากชิลีมีปริมาณเกลือและความสามารถในการสะสมเกลือสูงเมื่อมีการใช้ปุ๋ยความสั้นของข้อทำให้ยากต่อการห่อหุ้มรากและลำบากต่อการใช้งานในกระถาง
 
วิธีการใช้งาน
เอาแช่น้ำประมาณ10นาที จนพองตัว จากนั้นก็นำมาบีบน้ำออก แล้วใช้งานได้เลยค่ะ

 

 
 
260 บาท
จำนวน:
Visitors: 269,674