MAXIMIZE

Maximize แม็กซิไมซ์ หนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ อีโวลูชั่น ของ Accent hydroponics ในการเจริญเติบโตของพืชจำเป็นต้องสังเคราะห์โปรตีนเช่นส้งเคราะห์เอนไซม์ชนิดต่างๆเพื่อใช้ในขบวนการเติบโตและพัฒนาการของพืช

แม็กซิไมซ์ คือโปรตีนสกัด ในรูปอะมิโนเข้มข้น 22 ชนิด ที่พืชสามารถใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านขบวนการสังเคราห ชว่ยให้ตโตเร็ว แข็งแรง ช่วยให้สีเข้ม โดยเฉพาะช่วงฤดูที่แสงน้อย

อัตราการใช้ 

ฉีดพ่นทางใบ 1-2 ซี.ซี./น้ำ 1 ลิตร ทุก 7-10วัน

ใส่ถังสารละลาย:1-2 ซีซี./10 ลิตร


  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
    100 บาท

  • NUI_8550_1.jpg
    เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
    800 บาท
800 บาท
จำนวน:
Visitors: 140,597