เกี่ยวกับเรา About Us

 ประวัติโดยย่อ

 • บริษัท แอคเซ็นท์ไฮโดรโพนิคส์ 1997(ประเทศไทย) จำกัด
 • ผู้ก่อตั้ง นาย.อภิเทพ ตันติเสวี เมื่อปี พ.ศ.2540 
 • ต้นกำเนิดธุรกิจไฮโดรโพนิคส์ของประเทศไทย
 •  เป็นฟาร์มแห่งแรก ของประเทศไทยนำเทคโนโลยีจากACCENT HYDROPONICS AUSTRALIAซึ่งพัฒนาอุกรณ์ระบบNFTมาตั้งแต่ปีคศ 1987
 • พ.ศ. 2540  ตั้งฟาร์มไฮโดรโพนิคส์ โดยปลูกสลัดแฟนซีสลัดเป็นการค้าโดยการพัฒนาการปลูกระบบ NFT ในการปลูกสลัดซึ่งเป็นพืชเมืองหนาว มาปลูกกลางแจ้ง โดยไม่อาศัยโรงเรือนปรับอุณหภูมิ ซึ่งมีตันทุนค่าใช้จ่ายสูง
 • ภายใต้สถาวะวิกฤติเศรษกิจ เราได้เผยแผ่ประสบการณ์เป็นวิทยาทานให้กับสถาบันการศึกษหนว่ยงานราชการ เอกชนทัั่วไป
 •   มีการบรรจุการปลูกพืชไร้ดินป็นหลักสูตรการศึกษา
 • มีการเติบโตของฟาร์มปลูกสลัดระบบNFT เป็นการค้าอย่างต่อเนื่อง
 •  ไฮโดรโพนิคส์เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
 • ในปีพ.ศ. 2554 เรา ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมถึง2เดือน เรายังดำเนินธุรกิจเติบโตต่อได้
 

 

ABOUT US:
Accent Hydroponics 1997 (Thailand) Co.,ltd.  is a Bangkok-based Thailand and a Global Partners of Accent hydroponics PTY Australia company that initially entered the commercial hydroponics industry in Australia since1987 manufactures a broad range of growing products, as well as distributing a wide selection of quality growing products to dealers nationwide, made by the top manufacturers in Thailand and Worldwide.

Company History
Accent Hydroponics 1997 (Thailand) Co.,ltd.  by offering a state-of-the-art NFT hydroponic growing system to Thailand pioneer lettuce growers in 1997. The success of the NFT lettuce farms quickly demonstrated that NFT systems were a viable and successful solution for cultivating lucrative cash crops, such as tomatoes, cucumbers, lettuce, herbs, and strawberries.

Public awareness of the superior quality and taste of commercial hydroponics produce led Accent to develop a range of quality hobby products for the home grower. These systems are suitable for growing most types of produce, using the most popular hydroponic growing system worldwide. Accent now distributes a wide variety of products to a large number of retail stores throughout Australia, and worldwide with our Global Partners. We are committed to bringing you the latest technology and products from around the world


 • _W6Z7291.jpg
  แอคเซนท์ฟาร์ม...เป็นฟาร์มสลัดไฮโดรโพนิคส์แห่งแรกของประเทศไทย สร้างในปีพ.ศ.2540 บนพื้นที่ฟาร์ม 2,400 ตารางเมตรพื้้นที่แปลงผลิต1,200ตารางเมตร พืชปลูกที่เราปลูกได้แก่ แฟนซีสลัด 6 สายพ...

 • scan
Visitors: 269,674