NUTRIENT&ADDIVTIVE ปุ๋ย อาหารเสริมพืช

 

EVOLUTION SOLUTION   "อีโวลูชั่นโซลูชั่น" สิ่งจำเป็นต้องใช้ในการปลูกพืชไร้ดินเพื่อให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพสูงสุดผลิตภัณ์ "อีโวลูชั่นโชลูชั่น" ประกอบด้วยสารอาหาร ไฮโดรโพนิคส์สูตรต่างๆได้แก่ Culture-S (คัลเจอร์- เอส) ,Flowering (ฟลาวเวอร์ริ่ง) และ Crop specific formular สูตรที่ใช้สำหร้บพืชชนิดต่างๆที่มีความแม่นยำสูงใยการปลูกเชิงการค้าโดยสารอาหารทุกสูตรของเรามีส่วนประกอบแร่ธาตุที่พืชต้องการครบถ้วนในสัดส่วนที่สมดุลและแร่ธาตุหายากทีมีในธรรมชาติ 

กลุ่มสารช่วยในการเติบโตฮอร์โมนเป็นสิ่งที่จำเป็นที่พืชใช้ในการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืชในระยะต่างๆเป็นไปอย่างสมบูรณ์แข็งแรงทนร้อนและต้านทานโรคแมลงศัตรูพืชได้แก่OGP (โอจีพี) , Maximize (แม็กซิไมซ์) , Vitalink (ไวตาลิงค์), Extra yield เอ็กซ์ตรายีลด์, Get-back-teria เก็ทแบคทีเรีย, pH Raise (พีเอชไรซ์) pH lower (พีเอชโลเวอร์) สารปรับสภาพความเป็นกรดด่างรวมทั้งน้ำยาเทียบค่าเครื่องมือวัด pH meter Buffer7 (บัพเฟอร์7), Slope4 (สโลป4), CF27.7 น้ำยาเทียบค่าเครืองวัด EC

 

 

We feel that Mother Nature always meant for us to have the very best and most healthy foods to ensure our well-being. Aside from global deforestation and mass pollution that human beings have wrought on her world, hydroponics brings all of the good back to her and us while conserving one of our most important natural resources -- water. The nutrients used in Accent Solution use minerals and ingredients found in the best organic soils and help to promote this idea with unique formulations that maximize our resources while providing the optimum recipe for growing success. Although the process of hydroponics is super-efficient, it is hardly foolproof. Trays, gullies, tubes, and pumps accumulate deposits that need periodic cleansing. Environmental changes, nutrient deficiency, pH variations, and many other variables can lead to degrading plant health. For these reasons, the Evolution Solution line includes several useful cleansers, vitamins, and additives to help out in these situations, as well as pH Raise/Lower and precision calibration solutions for electronics. In short, Accent Solution precision nutrients and additives have been formulated with over 25 years of experience from top growers in Australia, New Zealand, Netherlands (Amsterdam) and the United States. In addition to the current retail formulations, Accent Solution also comes in crop-specific formulas and bulk quantities for commercial growers.

  • Screenshot_2013-08-12-02-30-31-1.png
   CULTURE-S :คัลเจอร์ เอส เป็นสูตรปุ่ย ไฮโดรโพนิคส์ ที่ใช้กับการปลูกพืชทุกชนิด ทุกระยะการเจริญเติบโต ประกอบด้วยธาตุอาหารที่พืชต้องการครบถ้วน ในสัดส่วนที่สมดุลย์ และมีค่าpH สมดุลย์ ทำ...

  • Screenshot_2013-08-12-02-30-31-2.png
   ฃ โอจีพี หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพอีโวลูชั่นโชลูชั่น โอจีพี คือ สารสกัดธรรมชาติ ที่มีส่วนประกอบของฮอร์โมนพืช เช่น ออกซินไชโตไคนิน และกรดอะมิโนมีความเข้มข้นสูงจากสาหร่าย kelp และ...

  • 1687941031834.jpg
   ฟลาวเวอร์ริ่ง สูตรสารอาหารไฮโดรโพนิคส์ สำหรับเพิ่มผลผลิต พืชไม้ดอกไม้ผล เป็นสูตรที่มีธาตุอาหารครบถ้วน และสมดุลธาตุและแร่ธาตุหายากในธรรมชาติ ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงสุด โดยเฉเพา...

  • Extrayield.jpg
   Extra yield nutrient additive เอ็กซ์ตร้า ยีลด์ หนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ อีโวลูขั่น โซลูขั่น สำหร้บการปลูกพืชไร้ดิน ธาตุอาหารเสริมสำหรับพืช ที่ใซ้ในการปลูกพืชไร้ดิน ประกอบด้วย ซิลิคอน ...
   800 บาท

  • cropspecific.jpg
   สารอาหารไฮโดรโพนิคส์สูตรเฉพาะ สำหรับการปลูกพืชป็นการค้า ด้วยประสบการณ์ ในวงการไฮโดรโพนิคส์ นักเคมีของ ACCENTHYDROPONICS ได้พัฒนาสูตรสารอาหารใความแม่นยำสูงในการปลูกพืชแต่ละชนิดให้ได...
  • Screenshot_2013-08-12-02-30-51-1.png
   - GET BACTERIA จุลินทรีย์ผงสำเร็จรูป ที่ผลิตเอนไซม์โปรไบโอติคยับยั้งเชื้อโรคราและแบคทืเรีย ย่อยสลายสารพิษ ใช้ประโยชน์ ได้หลากหลาย การปลูกพืช เกษตรอินทรีย์ ไฮโดรโพนิคส์ อควาโพนิคส์ ...

  • bul_phraiselower.gif
   pH LowerpH adjustment solution Active ingredient : phosphoric acid 425gm/litres Direction for use For optimum performance of your hydroponic system, it is recommended that a pH of ...

  • Screenshot_2013-08-12-02-30-39-1.png
   Maximize แม็กซิไมซ์ หนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ แอคเซนท์โซลูชั่น ของ Accent hydroponics MAXIMIZE :the dark ennegy plant food Improves germination rates and establishes new seeds faster ...
   800 บาท

  • Accentevolutionopt[1].jpeg
   EVOLUTION SOLUTION "อีโวลูชั่นโซลูชั่น" สิ่งจำเป็นต้องใช้ในการปลูกพืชไร้ดินเพื่อให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพสูงสุดผลิตภัณ์ "อีโวลูชั่นโชลูชั่น"ประกอบด้วยสารอาหารไฮโดรโพนิคส์สูตรต่างๆได้แก...

Visitors: 269,675