รางปลูกไฮโดรโพนิคส์ HYDROPONICS GULLY

รายละเอียดของสินค้า

ผลิตในประเทศไทย โดยมาตรฐานการผลิตจากโรงงาน SCG

 • สุดยอดนวตกรรมรางปลูกพืชไร้ดินลิขสิทธิ์จาก ACCENT HYDROPONICS PTY AUSTRALIA
 • หน้าตัดรางรูปหกเหลี่ยมมีโครงสร้างแข็งแรง กว่ารางปิด หรีอรางฝาเปิดทุกชนิด
 • หน้าตัด รางรูปหกเหลี่ยม ทำให้ใบล่างถ่ายเทอากาศดีโรคใบจุดน้อยกว่ารางอื่นทุกชนิด
 • ประหยัดโครงสร้าง ใช้ระยะขาตั้ง1.50เมตร โดยไม่ตกท้องช้าxงระหยัดขาตั้ง
 • พื้นรางมีร่องครีบแผ่กระจายน้ำเป็นฟิลม์บาง กระจายสารละลายได้เต็มผิวสัมผัส
 • NONTOXIC วัสดุทำจาก PVC ผสมไททาเนียม ระบายความร้อน สะท้อนรังสี
 • อายุการใช้งานกลางแจ้งกว่า 15 ปี
 • เป็นรางที่มีมาตรฐาน คุณภาพสูงสุด ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด
 • ความยาวมาตรฐาน 6.00เมตร
 • สามารถต่อได้ยาว 18 เมตรโดยการเติบโตเสมอกัน
 • Polar gully Pro รางฝาเปิด ถอดล้างทำความสะอาดได้ 

Description

The proven NFT system...used extensively in Australia and Internationally.Light years ahead of all the others-The unique RPG shape provides a host of advantages for the grower. The most critical area for the onset of disease is where the lower leaves of a plant (particularly lettuce) come in contact with the top of the gully, preventing air circulation, resulting in trapped moisture, providing an ideal haven for fungal infection. The unique profile and rigid construction of Polar practically eliminates this problem.

 

 

Visitors: 266,238