ผักสลัดจากฟาร์ม ACCENT SALAD FRESH HALHTY& HYGINIC

ACCENT SALAD จำหน่ายในรูปผักหัว และบรรจุซองพร้อมรับประทาน Herb หลายชนิด เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการผักปลอดสารพิษ คุณภาพสูง และไม่มีสารก่อมะเร็ง

กระบวนการผลิตของ ACCENT FARM

ปลูกด้วยระบบ NUTRIENT FLIM TECHNICS

ระบบ NFT เป็นระบบที่มีน้ำและสารอาหารพืชไหลหมุนเวียนหล่อเลี้ยงรากพืชอยู่ตลอดเวลาทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง

รักษาสภาพแวดล้อม น้ำที่ใช้ปลูกพืชในระบบ คุณภาพน้ำสะอาดผ่านขบวนการกรองและฆ่าเชื้อโรคและสารโลหะหนัก

สารอาหารที่ใช้เลี้ยงประกอบด้วยแร่ธาตุ 16 ชนิดที่เป็นประโยชน์ความบริสุทธิสูงและมีแร่ธาตุ หายาก Rere earth eliment

ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย มี ค่าไนเตรดในระดับที่ปลอดภัยต่อการบริโภคพันธุ์พืชที่ใช้: NON G.M.O เพาะเมล็ดด้วยวัสดุปลูกปลอดเชี้อ  

ระบบรางปลูก ACCENT วัสดุ ทำจาก PVC อุปกรณ์ ท่อน้ำ ข้อต่อต่าง ๆ ไม่มีสารโลหะหนักละลายปนเปื้อนในสารละลาย การควบคุมศัตรูพืช ด้วยระบบ IPM  INTREGRATE PEST MANAGEMENT CONTROL ด้วยชีวภาพสารอินทรีย์ สารเคมี ที่มีความลอดภัยสูงในขบวนการผลิตผักปลอดสารพิษ การคัดแยก บรรจุ และผ่านขบวนการหลังการเก็บเกี่ยวอย่างถูกสุขลักษณะ เก็บรักษาในห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิ 80C ผักสดจากฟาร์มเราเป็นปลอดสารพิษ ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย จากกรมวิชากากระทรวงเกษตร

Visitors: 263,719