Peat Moss พีทมอส klasmann TS2 200L

KLASMANN PEATMOSS

 คลาสแมน พีทมอส วัสดุปลูกคุณภาพสูง จรกเยอรมัน ผลิตจากspagnum paatmoss ที่ย่อยสลายตามธรรมชาติกว่า2,000-4,000ปีผ่านขบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน เป็นว้สดุปลอดเชื้อโรคพืช วัชพืช และสารพิษตกค้าง  โครงสร้างพรุนเาเบา อุ้มนำ้ได้ดีเหมาะสำหรับการใช้เป็นวัสดุเพาะกล้าหรือวัสดุปลูกไม้กระถาง

 --ขนาดบรรจุ200 ลิตร

1,050 บาท
จำนวน:
Visitors: 248,799