เครื่องวัด ชุดควบคุม TEST&CONTROL TEST&CONTROL EQUIPMENT

เครื่องมีอวัด เครื่องควบคุม pH Ec 

คือ เครื่องวัดค่าความเข้มข้นของสารอาหารมีความสำคัญในการปลูกพืชไร้ดิน การควบคุมค่า pH และ EC ของสารละลายธาตุอาหารของพืช

pH คือ ค่าความเป็นกรดด่างหรือความ เข้มข้นของ H+ ของสารละลายธาตุอาหารพืช pH มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชทั้งในการละลาย และดูดกินสารละลายธาตุอาหาร ช่วง pH ที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 5.5-6.5โดยที่พืชดูดกินสารละลายธาตุอาหารพืชตลอดเวลา จำเป็นต้องรักษาระดับ pH ให้เหมาะสม การตรวจวัดต้องกระทำทุกวัน การลดระดับ pH ฟอสฟอริก (H3 PO4) การยกระดับ pH นิยมใช้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) 
 
 
EC (Electric Conductivity) คือ ค่าการนำไฟฟ้า การวัดค่า EC ทำให้เราทราบความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารพืช ซึ่งแสดงเป็นมิลลิโม (millimhos) ต่อเซนติเมตร (mMho/cm) หรือมิลลิซิเมน (millisiemen) ต่อเซนติเมตร (mS/cm) ค่า 1 mMho/cm =  1mS/cm ประมาณ 650ppm. ความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารพืชปกติควรอยู่ระหว่าง 1000 - 1500 ppm. เพื่อให้แรงดันออสโมติก (Osmotic Pressure) ของกระบวนการดูดซึมของรากเกิดได้สะดวก  ค่า EC ที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 1.5-3.0 mS/cm ขึ้นอยู่กับชนิดและอายุของพืช  ค่า EC สูงจะเป็นอันตรายต่อพืช ต้องเจือจางด้วยน้ำ ถ้าค่า EC ต่ำ ต้องเพิ่มความเข้มข้นให้เพียงพอ เนื่องจากพืชใช้สารละลายตลอดเวลา ดังนั้น ค่า EC จะเปลี่ยนแปลงเสมอ จำเป็นต้องตรวจวัดทุกวัน และปรับค่าตามความจำเป็น
 

Different plants need different strengths of nutrient mixes through the growth cycle, especially if fruiting or flowering is to occur. To measure the strength of a solution a CF (Conductivity Factor) or EC (Electrical Conductivity) meter is needed. CF or EC is the measurement of how much dissolved nutrient is contained within the solution. The higher the number the stronger the nutrient solution is. In general, leafy vegetables like lettuces will need a weaker strength solution than a fruiting or flowering plant, such as peppers, tomatoes or roses. 


 • 30031_ph-indikator.jpg
  ตัวชี้วัด ค่า pH แถบทดสอบ สำหรับการทดสอบ ค่า pH ที่ง่ายและรวดเร็ว ของการแก้ปัญหา สาขา ที่แตกต่างกัน ตัวบ่งชี้ ในแต่ละ แถบทดสอบ Colourize แตกต่างกัน ไปตาม ค่า pH ของกลาง วัด ค่าความ...
  625 บาท

 • bluelab-pulse-multimedia-ecmc-meter__74943.1532058321.jpg
  PRODUCT DESCRIPTION The new Bluelab® Pulse 3 in 1, App enabled Moisture, EC and Temperature Handheld Meter IntroducingBluelab®Pulsethe first for Bluelab in a range that connects d...
  8,500 บาท

 • tesblgu_bluelab-guardian-monitor (1).jpg
  เดอะการ์เดียการตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญต่อการเจริญเติบโต คือ ค่าการนำไฟฟ้า EC pH และอุณหภูมิสารละลายในระบบไฮโดรโพนิคส์ การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลชั่วโมงแสงแดดลมเจริญเติบโตของพื...
  12,500 บาท

 • Bluelab-ProController.png
  ฺ Bluelab Pro-Controller, complete with Triple Peridoser & Fittings เครื่องวัด /ควบคุม pH/EC และพร้อมปั้ม Triple peridoser จ่ายปุ๋ย อัตโนมัติ Bluelab Pro Controller Connect...
  98,000 บาท

 • Guardian-Monitor-Connect-WirelessDatalog.jpg
  Bluelab Guardian Monitor Connect Stay connected - monitor, data log, and remotely view pH, conductivity and temperature readings The Bluelab Guardian Monitor Connect is not only a ...
  15,000 บาท

 • Commercial-Truncheon-Full.jpg
  The world's favourite nutrient meter! With its super tough, high quality, fully waterproof design, no calibration required, daylight readable blue LED's and no on/off buttons to w...
  3,750 บาท

 • Combo-Meter-Front.jpg
  Bluelab Combo Meter It's all you need for simple and reliable crop management. The Bluelab Combo Meter is a portable pH, conductivity and temperature meter all in one. If you are e...
  8,500 บาท

 • pH-pen-1.jpg
  Blue Lab pH Pen: The ultimate handy solution for measuring pH and temperature! Plants get their nutrient from minerals but they can only get all the right minerals they need if cer...
  3,750 บาท

 • pH-probe-replacement.jpg
  Bluelab pH Probe A replacement probe for Bluelab Combo and pH Meters as well as the Bluelab Guardian Monitor. The Bluelab pH Probe is a replacement pH probe (electrode) suitable fo...
  2,500 บาท

 • Soil-pH-Pen.1.jpg
  The ultimate handy solution for measuring soil pH and temperature! The Bluelab Soil pH Pen provides a pH and temperature reading of soils and media, so you know that the right nutr...
  5,950 บาท

 • download.jpg
  Hard Water Genie Finally, there is a non-chemical way to treat the water in your home and get all the benefits and characteristics of soft water. Until now, if you had hard water...
  2,500 บาท

 • AD100_250x200.png
  เครื่องวัด ค่า EC ADWA รุ่น AD 204 มาตรฐาน ยุโรป พร้อม นำ้ยาคาลิเบรท These are easy to use, simple maintenance and yet high accuracy Conductivity pocket testersfor daily measuring ...
  2,500 บาท

 • 20150606_123116 (1).jpg
  เครื่องวัดค่า pH จากเยอรมันนี กันน้ำมีจอแอลซีดีแบบ dual-ระดับที่แสดงความเป็นกรดด่างและ° C เมื่อเริ่มต้นจะดำเนินการตรวจสอบด้วยตัวเองแล้วแสดงระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่เพื่อให้มั่...
  3,500 บาท

 • 20150606_123116 (1).jpg
  ECO conductivity tester เครื่องวัดค่า EC ความสะดวกในการ ใช้งานและ มีคุณสมบัติเช่นขั้วไฟฟ้า กราไฟท์ เปลี่ยน อัตราส่วน TDS ปรับ อุณหภูมิ ° C หรือ ° F , การชดเชยอุณหภูมิ อัตโนมัติ แสด...
  3,500 บาท

 • 52030-flow-control-3000.jpg
  Continuous monitoring of temperature, pH and condutivity The pH-EC-FLOWCONTROL3000 monitors online temperature, pH and conductivity for all types of horticultural fertigation appli...

 • img_mainVisal.png
  เครื่องบันทึกข้อมูล DATA LOGGER อุณหภูมิความชื้น แสง คาบอนไดออกไซด์ พร้อม Soft ware วิเคราะห์ข้อมูล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมhttp://www.graphteccorp.com/instruments/gl100/index.ht...
  8,500 บาท

 • 075c7b60c3808914248c0f54f215166a.jpg
  . LOG 32 TH PDF- data logger for temperature and humidity Temperature-humidity loggerwith integratedUSB-interface and automatic PDF-creation, inclusive wall mount Memory for 60.00...
  4,400 บาท
Visitors: 134,155